Contact Us | 亞洲非牟利動物救援

 

若閣下想做義工,捐物資,捐貓狗糧,

或義務車載倒閉狗場之貓狗到本機構,可以直接聯絡   TEL : 96919313

每位小毛孩來到ARC,亦得到大家支持同祝福,義工兵團與大家有著共同信念愛毛孩和尊重生命,ARC作為中轉站給被遺棄的毛孩一個容身之所。每位毛孩都有著不同的過去,昨天已逝,明天未知,珍惜今天,把握當下,才是最重要的。感謝有大家的支持,義工們付出真心,愛心和耐性幫助每位毛孩。而每當收到有新毛孩求助個案接手時,若有傷病毛孩需要治療亦是全靠基金去一直支援。
ARC的理念若得以延續,實有賴大家支援,讓我們繼續行下去。感恩有大家一直支持一直信任!

每月的恆常開支資料

場地每月租金+水/電費/糧食及醫療費雜項支出 $40000

📌感恩有您隨喜捐助,支持動物救援

▪中國銀行(香港)有限公司 : 012-889-2-002833-0

▪轉數快:9691-9313

▪直接信用卡捐助 Paypal Me :
https://www.paypal.me/donatetonpvo

 

 

善心善行
造福毛孩
功德無量
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 

在ARC領養動物不需要支付領養費用,請支持捐款以幫助更多被遺棄的動物。

即使被遺棄的毛孩子有殘缺、年老、抑或生病,ARC都會為牠們找一個家和照顧到終老,不殺不棄!

但現時ARC被遺棄動物當中都開始步入年老,亦有不少是長期病患,需不時服用特別的醫生處方糧、藥物、補充品等,每月的醫療開支十分沉重。

所以,我們需要的你支持才能幫助更多被遺棄的毛孩子。

捐款後請保留收據,把收據WhatsApp (92141178)給我們。

無論捐款數額多少,ARC皆衷心感謝你的支持。所有捐助不可用作扣稅用途。

 

本機構呼籲 :請支持領養,很多純種犬因為有繁殖價值而導致狗狗的一生也在繁殖場中度過。懇請教育下一代 【領養代替購買】。

 

 

想了解我地多D , Click入 影片睇睇喇!

https://www.youtube.com/watch?v=NOWYUvbPYeM

 

立即捐款支持

 

轉帳到以下銀行賬戶:

上海商業銀行 : 025-372-24-01016-2

中國銀行(香港)有限公司 : 012-889-2-002833-0

 

捐款Paypal Me :
https://www.paypal.me/donatetonpvo

 

捐款請支持 「動物醫療計劃」

 

捐款請支持 「助養動物計劃」

 

捐款後請保留收據,把收據WhatsApp (92141178)給我們。

無論捐款數額多少,ARC皆衷心感謝你的支持。所有捐助不可用作扣稅用途。

 

 

感謝大眾對我們機構的厚愛與支持,你們的意見是我們進步的動力。我們將繼續履行社會責任, 拯救有需要的動物。

感謝 !!!  THANK YOU !!

自問愛心爆棚嘅你,快啲加入我們義工兵團,讓愛得以延續💗【如何加入做義工??】

 

 

 

TEL : 92141178 /96919313
網址:http://www.arc.org.hk
地址: 新界屯門建發街11號好景工業大廈a座13樓1B